Logopeda Szczecin - Oferta dla placówek oświatowych

Oferta dla placówek oświatowych

Logopedyczne badania przesiewowe

Badania przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, ukierunkowane na wczesne wykrycie nieprawidłowości w rozwoju mowy.

Oferta obejmuje krótką ankietę dla rodziców, indywidualne badanie dziecka oraz pisemną informację o wyniku badania z ewentualnym wskazaniem konieczności objęcia dziecka opieką logopedyczną.

Po przeprowadzeniu badań przesiewowych możliwe jest dalsze kontynuowanie współpracy w formie diagnozy i terapii logopedycznej prowadzonej na terenie placówki.

Szczegóły współpracy uzgadniane są indywidualnie.


Grupowe zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne wg autorskiego programu dostosowanego do danej grupy wiekowej. 30- lub 45- minutowe zajęcia odbywają się raz w tygodniu, prowadzone są w formie zabaw ruchowych, muzycznych i plastycznych. Mają na celu stymulowanie rozwoju mowy, słuchu i komunikacji oraz stanowią doskonałą profilaktykę wad wymowy.

Szczegółowe warunki współpracy uzgadniane są indywidualnie.


Diagnoza i terapia logopedyczna na terenie placówki

Placówkom które skorzystały z oferty badań przesiewowych proponuję współpracę w formie szczegółowej diagnozy, a następnie terapii logopedycznej dla dzieci od 3 roku życia.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, indywidualnie lub w małych grupach (do trzech osób). Czas trwania zajęć dostosowany jest elastycznie do wieku i możliwości dziecka oraz ilości osób w grupie. Raz w semestrze organizuję dla rodziców dzieci objętych terapią spotkania konsultacyjne. Gwarantuję wszelkie niezbędne pomoce i akcesoria.

Szczegóły współpracy uzgadniane są indywidualnie.

Warsztaty dla specjalistów

Zachęcam wszystkich specjalistów pracujacych z dziećmi i młodzieżą do udziałów w warsztatach obejmujących zagadnienia rozwoju mowy oraz profilaktyki logopedycznej.

pełna oferta wartsztatów »