Logopeda Szczecin - Zajęcia grupowe

Grupowe zajęcia logopedyczne

Grupowe zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla wszystkich dzieci, w szczególności:

  • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
  • dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym,
  • dzieci z rodzin w których wstępują problemy logopedyczne,
  • dzieci nie uczęszczających do przedszkola.

Zajęcia prowadzone są w formie aktywnych zabaw ruchowych, muzycznych i plastycznych, a ich głównym celem jest stymulacja prawidłowego rozwoju mowy i komunikacji oraz profilaktyka wad wymowy.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w grupach maksymalnie 4 osobowych. Przeznaczone są dla dzieci od 3 roku życia, chociaż w szczególnych przypadkach zakwalifikowane mogą zostać dzieci młodsze.

Zajęcia dla 3-latków: każda środa, 16:00 - 16:45

Kwalifikacja dziecka do zajęć odbywa się podczas spotkania konsultacyjnego.

Umów konsultację.