Logopeda Szczecin - Gabinet logopedyczny

Gabinet logopedyczny w Szczecinie

 • kompleksowa diagnoza zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci i młodzieży
 • terapia logopedyczna
  • wady wymowy
  • opóźniony rozwój mowy
  • mowa bezdźwięczna
  • zaburzenia płynności mowy
 • terapia neurologopedyczna
  • zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z problemami neurologicznymi (afazja, dyzartia)
  • zaburzenia gryzienia, żucia i połykania w przebiegu chorób neurologicznych i zespołów wad genetycznych
  • terapia dzieci z rozszczepem wargi lub/i podniebienia
  • zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  • zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu
 • wczesna interwencja logopedyczna
  • zaburzenia funkcji oralnych: ssania, gryzienia, żucia, połykania
  • wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka ( m.in. dzieci przedwcześnie urodzone, dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, obciążeniami genetycznymi)
 • terapia pedagogiczna
  • wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka dysleksji
  • terapia dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
  • diagnoza gotowości szkolnej 5 i 6 latków
 • porady, konsultacje logopedyczne i pedagogiczne
 • wydawanie opinii i zaświadczeń logopedycznych

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości odnośnie rozwoju mowy Waszego dziecka serdecznie zachęcam do umówienia się na konsultacje.Umów się na wizytę